Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z terminem zapadalności w dniu 30 września 2021 r. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach dodatkowej emisji (tap issue) względem emisji o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro z września 2014 r., podano w komunikacie.

Według spółki, pierwotnym nabywcą tych obligacji jest BNP Paribas, który następnie zbędzie je na rzecz EBOR jako jedynego nabywcy. EBOR oraz Synthos zawarły jednocześnie umowę ramową oraz list do inwestora (EBRD Investor Letter) określające zasady nabycia tych obligacji.

"W ramach umów z EBOR, emitent przewiduje wprowadzenie określonych standardów środowiskowych oraz zasad dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także zobowiązał się przeznaczyć środki z emisji dodatkowych obligacji na finansowanie oraz refinansowanie projektów inwestycyjnych oraz prac badawczych i rozwojowych grupy Synthos" – czytamy w komunikacie.

Analogicznie do poprzednich obligacji, Synthos Finance AB (publ) zamierza ubiegać się o dopuszczenie nowych papierów do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. W 2014 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,6 mld zł.