"Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w ofercie są wszyscy akcjonariusze spółki. W ramach oferty spółka nabędzie nie więcej niż 1 138 380 akcji, na które składa się 771 960 akcji na okaziciela notowanych na GPW oraz 366 420 akcji imiennych. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 12,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 13,66 mln zł, podano również.

Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi 24 kwietnia 2015 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest BZ WBK - Dom Maklerski BZ WBK.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.