Czy brak informacji o adresie zameldowania w nowych dowodach osobistych przełoży się na problemy w bankach? Czy uda nam się złożyć wniosek o kredyt lub konto osobiste? Sprawdzają eksperci porównywarki finansowej TotalMoney.pl

Jeśli nasz obecny dowód osobisty jest nadal ważny, nie ma potrzeby wymieniania go na nowy. Możemy posługiwać się nim aż do upływu terminu jego ważności. W nowej wersji dokumentu wprowadzono kilka poważnych zmian. Możemy zaliczyć do nich:

- brak informacji o kolorze oczu posiadacza dokumentu
- brak informacji o wzroście posiadacza dokumentu
- brak skanu podpisu posiadacza dokumentu
- dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza dokumentu
- informacje o polskim obywatelstwie
- nazwy rubryk w języku angielskim
- brak adresu zameldowania

Wyszukiwarka kredytów gotówkowych. Porównaj kredyty w różnych bankach

To właśnie ta ostatnia kwestia wzbudziła, i nadal budzi, wiele sporów i kontrowersji wśród obywateli. Niepotrzebnie. Jest to na pewno zdecydowany Plus, ponieważ przy każdej kolejnej zmianie meldunku nie będziemy zmuszeni wymieniać dowodu na nowy. Rodzą się jednak pytania: czy w przypadku załatwienia sprawy w urzędzie czy instytucji poradzimy sobie z nowym dokumentem bez adresu zameldowania? Czy dla banków brak adresu nie będzie przeszkodą we wzięciu kredytu czy skorzystaniu z innego produktu finansowego?

Nowe procedury

Istnieją trzy sposoby, dzięki którym załatwimy wszelkie sprawy w banku bez wpisanego do dowodu miejsca zameldowania. Zwykle wystarczy spełnić tylko jeden z nich. Jeśli zaś klient nie będzie dla banku zbyt wiarygodny, będzie musiał przejść kolejny etap weryfikacji swoich danych osobistych przez daną instytucję.

1. Pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania

Podstawowym dokumentem, potwierdzającym aktualne miejsce pobytu jest własnoręczne, pisemne oświadczenie o adresie zamieszkania, złożone przez klienta. Autentyczność podanych informacji ma być potwierdzona podpisem osoby, której to dotyczy. Podanie nieprawidłowego adresu niesie ze sobą konsekwencje prawne - klientowi może zostać zarzucone oszustwo, za które grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności.

2. Zapłacone rachunki

Banki mają prawo wymagać od klienta przedstawienia opłaconego rachunku. Faktura z poprzedniego miesiąca będzie świetnym dowodem na potwierdzenie adresu zamieszkania klienta. Sytuacja taka będzie miała miejsce tylko w niektórych przypadkach, gdy pisemne oświadczenie wyda się zbyt mało wiarygodne.

3. Zaświadczenie z urzędu

Trzecim etapem weryfikacji miejsca zamieszkania klienta banku jest zaświadczenie z urzędu. W tym przypadku klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Ten wymóg może również sprawić niepotrzebny kłopot i fatygę dla klienta. Taka forma sprawdzenia prawdziwości danych złożonych przez osobę, starającą się o nabycie produktu finansowego, ma być rozwiązaniem stosowanym w ostateczności.

Jak widać, nie musimy martwić się o trudności z załatwieniem sprawy w banku. Przedstawione powyżej procedury nie wydają się być skomplikowane. Oczywiście wymagają dodatkowego czasu, pisania oświadczeń i ewentualnego pobrania zaświadczenia z urzędu, ale należy myśleć pozytywnie. Początki zwykle bywają trudne i z pewnością napotkamy się z pewnymi niejasnościami. Nowy dowód osobisty nie będzie jednak utrudnieniem w załatwieniu codziennych spraw. Należy również pamiętać, że stara wersja dokumentu nadal jest legalna i możemy z niej korzystać aż do momentu wygaśnięcia jego ważności.

Najbardziej aktualna porównywarka kredytów gotówkowych, kalkulatory kredytowe, artykuły i porady

Nowy dowód osobisty wprowadza szereg ułatwień dla obywateli. Można go wyrobić w miejscu zamieszkania, nie zameldowania i to w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki wielu zabezpieczeniom trudniej będzie go podrobić, a brak skanu podpisu wyeliminuje przypadki oszustw dokonywanych na podstawie skradzionych dowodów.

Wzór nowego dowodu osobistego – rewers / Inne