"Ze względu na konieczność poniesienia przez spółkę znaczących wydatków inwestycyjnych do połowy 2015 roku i planowane uzyskanie znaczących dodatnich przepływów pieniężnych po zakończeniu inwestycji w drugiej połowie roku, zarząd emitenta będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch ratach:

- pierwsza rata w wysokości 5 gr na jedną akcję w dniu 30 lipca 2015 roku,

- druga rata w wysokości 15 gr na jedną akcję w dniu 15 grudnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze ATM przeznaczyli na dywidendę 4,36 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję.

W 2014 r. ATM odnotował 8,07 mln zł jednostkowego zysku netto.

ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.