Zysk operacyjny wyniósł 34,24 mln zł wobec 26,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 170,51 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 149,35 mln zł rok wcześniej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.