We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 24,95 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 48,99 mln zł wobec 49,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 581,84 mln zł w 2014 r. wobec 523,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 5,25 mln zł wobec 41,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.