Indeks CRB zanotował w piątek zniżkę o 0,67% do poziomu 227,95 pkt. Rosły ceny jedynie nieznacznych surowców, w tym miedzi, gazu ziemnego oraz soku pomarańczowego.

Odreagowanie cen złota po dynamicznych spadkach

Przełom kwietnia i maja był wyjątkowo emocjonujący dla inwestorów na rynkach metali szlachetnych. Po dynamicznym wzroście cen złota na początku ubiegłego tygodnia, już druga jego połowa przyniosła gwałtowny ruch cen na południe. W piątek minimalna cena złota znalazła się w pobliżu 1170 USD za uncję, co oznacza, że była najniższa od 6 tygodni.

Dynamiczne zmiany cen złota w ubiegłym tygodniu wynikały z opublikowanego w środę komunikatu po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w USA. Na początku tygodnia inwestorzy masowo zamykali krótkie pozycje na rynku złota, oczekując, że Fed ogłosi przełożenie ewentualnej podwyżki stóp procentowych w USA na późniejszy termin. Jednak w środę okazało się, że FOMC nie ma zamiaru rewidować swojej dotychczasowej polityki bazując na ostatnich rozczarowujących danych z USA – wręcz przeciwnie, przedstawiciele Fed uznali słabsze dane za tymczasowe. To zaś na nowo obudziło spekulacje o możliwości podwyżki stóp już w połowie tego roku.

Na początku bieżącego tygodnia cena złota delikatnie odbija w górę, obecnie poruszając się tuż powyżej poziomu 1180 USD za uncję. Poniedziałkowy powiew optymizmu to nie tylko techniczne odbicie po silnych spadkach, lecz także rezultat spekulacji dotyczących możliwości uruchomienia rozległego programu stymulującego gospodarkę w Chinach. Dzisiaj komentarze na ten temat zostały sprowokowane przez kolejne słabe dane makro – tym razem rozczarowujący finalny odczyt indeksu PMI dla przemysłu za kwiecień. Dodatkowo, po trzech zniżkowych sesjach ożywił się popyt na fizyczne złoto – jednak na razie jest to ożywienie jedynie delikatne.

Cena miedzi wciąż wysoko

Spekulacje dotyczące możliwości uruchomienia w Chinach dodatkowych działań stymulacyjnych działają na korzyść cen miedzi w ostatnich dniach. Dzisiaj rano wprawdzie cena tego metalu w Nowym Jorku spada, jednak utrzymuje się w okolicach piątkowego zamknięcia sesji.

Z technicznego punktu widzenia, przełomem na rynku miedzi było czwartkowe wybicie w górę z formacji flagi, a także piątkowe przekroczenie w górę linii 200-sesyjnej średniej ruchomej. To otwiera notowaniom miedzi drogę co najmniej do poziomu 3 USD za funt w ciągu najbliższych kilku dni. Dodatkowym wsparciem dla strony popytowej jest sytuacja na rynkach walutowych – słaby dolar sprzyja ruchowi cen surowców w górę.


Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.