Dariusz Orłowski od 1999 r. zatrudniony był w Wawelu. Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję prezesa zarządu w Wawel S.A. Od września 2007 r. jest członkiem rady nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina), czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenia dokonało wyboru rady nadzorczej spółki, do której weszli: Hermann Opferkuch, Nicole Opferkuch, Christoph Koehnlein, Laura Weiss, Paweł Bałaga, Eugeniusz Małek i Tomasz Brukszo.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.