"Zarząd emitenta informuje, że 30 kwietnia 2015 r. emitent oraz następujące spółki zależne od emitenta (...) otrzymały od spółki Forteam Investments Limited, z siedzibą w Limassol, pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się warunków zawieszających z umowy. Stosownie do treści oświadczenia kupujący zrzekł się wszelkich warunków zawieszających z umowy, które nie ziściły się do dnia sporządzenia oświadczenia" - czytamy w komunikacie.

"W kontekście powyższego kupujący wskazał, że z datą otrzymania przez sprzedających oświadczenia opisanego w niniejszym raporcie bieżącym, wszystkie warunki przewidziane w umowie ziściły się, a zatem spełnione zostały przesłanki do tego, aby przystąpić do wykonania zamknięcia transakcji" - czytamy dalej.

Spółka podała również, że uzgodnione zostało, iż o ile strony nie postanowią inaczej na piśmie, zamknięcie transakcji będzie mieć miejsce piątego dnia roboczego od dnia, w którym zostanie spełniony ostatni warunek zawieszający transakcji, lub innego dnia uzgodnionego przez strony na piśmie.

W grudniu ub. roku Czerwona Torebka zawarła z cypryjską spółką Forteam Investments Limited przedwstępna umowę sprzedaży 100% akcji Małpka S.A. Wartość transakcji wynosi 362,34 mln zł. 

>>> Czytaj też: Akcjonariusze Dyskont Czerwona Torebka zdecydowali o likwidacji spółki

Realizacja transakcji uzależniona była od łącznego spełnienia się szeregu warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Małpka S.A. przez kupującego oraz uzyskania zgód na realizację transakcji od wszystkich banków, z którymi Małpka S.A. lub ewentualnie emitent zawarli umowy kredytowe, a które to umowy kredytowe takich zgód wymagają.

Strony przewidziały, że w wyniku badania due diligence Małpka S.A., które rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy, może zaistnieć potrzeba wprowadzenia dodatkowych warunków zawieszających dotyczących transakcji.

Małpka Express to ogólnopolska sieć sklepów formatu convenience rozwijana na zasadach systemu partnerskiego. Sklepy oferują asortyment spożywczo-monopolowy, składający się z ok. 2 500 indeksów produktowych.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. W 2013 r. przejęła spółki Merlin.pl i Małpkę S.A. Ponadto spółka zarządza siecią pasaży handlowych na terenie kraju. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 230,81 mln zł w 2014 r.