"Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 wynoszący 5 174 547,50 zł oraz kwotę 276 954,10 zł z niepodzielonego zysku za rok 2013, co łącznie stanowi kwotę w wysokości 5 451 501,60 zł, na wypłatę dywidendy. Oznacza to wartość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,15 zł" - czytamy w komunikacie.

ZWZ wyznaczyło dzień ustalenia prawa do dywidendy na 9 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 23 czerwca 2015 r. Dywidendą zostanie objętych wszystkie 36 343 344 akcji spółki.

W ub.r. akcjonariusze Atende również zdecydowali o wypłacie 5,45 mln zł w formie dywidendy, co dało 0,15 zł na jedną akcję.

Spółka odnotowała w 2014 r. 8,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.