Agora odnotowała 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,53 mln zł wobec 9,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,82 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 254 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 13,11 mln zł wobec 13,21 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.