Zysk operacyjny wyniósł 50,27 mln zł wobec 195,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 49,83 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 197,18 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ wszystkie jej jednostki zależne spełniają definicję jednostek inwestycyjnych zgodnie z MSSF 10.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.