"Zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy powołać spółkę prawa norweskiego w Oslo, ponieważ konsekwentnie rozwijamy naszą działalność na tym rynku i liczymy na dalszy rozwój. Uważamy, że prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej jest naturalnym krokiem w stronę rozwoju. Podniesie to rangę Torpolu w Norwegii, umożliwi łatwiejszy dostęp do rynku usług budowlanych oraz rynku pracy w Skandynawii, a także zwiększy wiarygodność wobec norweskich instytucji finansowych" - powiedział Sweklej, cytowany w komunikacie.

Do zadań spółki będzie należało pozyskiwanie oraz realizacja inwestycji związanych z budową oraz modernizacją infrastruktury szynowej - kolejowej, tramwajowej i linii metra, a także dróg, mostów oraz innych obiektów inżynieryjnych, podano również.

Spółka przypomina, że jest obecna w Norwegii od 2010 r., poprzez swój oddział Torpol Norge i systematycznie wzmacnia swoją pozycję na skandynawskim rynku. Łączna bieżąca wartość portfela zamówień w Norwegii to 210 mln NOK, czyli ok. 100 mln zł.

Na funkcję prezesa zarządu Torpol Norge AS powołany został Piotr Sarnowski, dotychczas sprawujący funkcję dyrektora ds. rozwoju rynków zagranicznych w Torpolu.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.