"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung z Austrii akcji Volkswagen Bank Polska SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Volkswagen Bank Polska został utworzony na początku 1997 roku, a działalność operacyjną rozpoczął w lipcu 1997 roku. Volkswagen Bank Polska wchodzi w skład Volkswagen Financial Services AG.