Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w I kw. o 1 proc. w strefie euro i o 1,4 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił -0,1 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Rumunia (4,2 proc.), Węgry (3,1 proc.), Słowacja (2,9 proc.). Eurostat nie podał danych dla Polski.    

Produkcja przemysłowa

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w marcu 2015 r. o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja w tym ujęciu nie zmieniła się.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2 proc. wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 1,8 proc. w strefie euro i o 2 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,5 proc. wzrostu w tym ujęciu.

Produkcja przemysłowa w Polsce

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w marcu br. o 6,6 proc. rok do roku (po wzroście o 5,2 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym, Polska odnotowała wzrost o 0,8 proc.

W całej UE produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 2 proc. rok o roku i o nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym.

Główny Urząd Statystyczny poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w marcu o 8,8 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 13,4 proc.

>>> Czytaj też: Polska ósmą gospodarką UE. Wyższe PKB niż w Belgii