Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie również 3,4 proc. w tym roku wobec 3,0 proc. wcześniej prognozowanych, szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Na 2016 r. także prognozuje wzrost o 3,4 proc. (wobec 3,4 proc. w ub.r.)

"Produkcja przemysłowa i wskaźniki zaufania w I kw. roku były obiecujące, a bank centralny ma zamiar zapobiegać presji na aprecjację. (…) Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się wzrostu o 3,4 zarówno w tym, jak i przyszłym roku, co jest wyraźną poprawą w stosunku do wcześniejszych oczekiwań z tego roku" - czytamy w majowym raporcie.

>>> Czytaj też: Polska ósmą gospodarką UE. Wyższe PKB niż w Belgii

EBOR dokonał również korekty prognoz wzrostu pozostałych analizowanych krajów. Między innymi wzrost PKB Węgier został podwyższony na ten rok do 2,6 proc. z 2,4 proc., Łotwy został obniżony do 2,3 proc. (z 3,0 proc.), Litwy obniżony do 2,7 (z 3,2 proc.), Słowacji podniesiony do 2,8 proc. (z 2,6 proc.) i Słowenii do 2,0 proc. (z 1,6 proc.).

W Rosji prognozowany jest spadek PKB w tym roku o 4,5 proc. wobec 4,8 proc. prognozowanych w poprzednim raporcie. Z kolei na Ukrainie instytucja oczekuje spadku PKB o 7,5 proc. (wcześniej prognozowano spadek o 5 proc.).