Silny wzrost cen amerykańskiej pszenicy ma swoją przyczynę fundamentalną. Już tydzień temu w USA pojawiły się prognozy obfitych deszczów na terenach uprawy tego zboża – a obecnie meteorologowie zapowiadają, że ulewne opady mogą się utrzymać na dłużej. To oznacza możliwość zniszczenia części upraw pszenicy ozimej lub obniżenie jakości zboża.

Reakcja inwestorów na te doniesienia była oczywista – spora część z nich zamknęła zawarte wcześniej krótkie pozycje (tzw. short covering), doprowadzając tym samym do wywindowania notowań pszenicy w górę. Dalszy kierunek poruszania się cen tego zboża będzie w dużej mierze zależał właśnie od doniesień pogodowych. Z technicznego punktu widzenia, ważnym rejonem oporu są okolice 537-543 USD za 100 buszli, natomiast istotnym wsparciem – rejon 498-500 USD za 100 buszli.

Import bawełny do Chin wyraźnie się zmniejszył

Tymczasem na rynku bawełny wczoraj przeważała strona podażowa – notowania tego surowca w USA spadły o ponad 2,5%, co w zasadzie można tłumaczyć głównie kwestiami technicznymi. Poniedziałkowa przecena nastąpiła po kilku sesjach zwyżkowych, a przez wiele ostatnich tygodni inwestorzy zwiększali swoje długie pozycje na rynku bawełny. Wczoraj część z nich mogła zdecydować się na ich likwidację – zwłaszcza że fundamentalna sytuacja na rynku bawełny raczej nie uzasadnia dalszych wzrostów cen tego surowca.

Globalna podaż bawełny jest duża, a wynika to przede wszystkim z programu chińskich władz, zakładającego likwidację tamtejszych ogromnych rezerw bawełny oraz ograniczanie jej produkcji. Jednym z przejawów tej polityki jest ograniczanie importu bawełny – dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że w kwietniu import ten wyniósł 160,8 tys. ton był o 28,3% niższy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Ogólnie, w pierwszych czterech miesiącach tego roku import spadł o 38,2% rdr.

Informacje o wyprzedaży chińskich rezerw bawełny doprowadziły do wyraźnego spadku cen tego surowca w ubiegłym roku, co skłoniło wielu farmerów na ograniczenie areału zasiewów lub przerzucenie się na produkcję innych towarów rolnych. Ten proces doprowadził do średnioterminowego ruchu wzrostowego cen bawełny w bieżącym roku. Jednak fundamenty rynkowe wciąż bardziej sprzyjają niedźwiedziom.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.