Nowelizacja ordynacji podatkowej ma uporządkować relacje pomiędzy fiskusem i podatnikiem. Projekt umożliwi między innymi wprowadzenie jednego pełnomocnictwa do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Ma to znieść obowiązek wystawiania wielu pełnomocnictw i w ten sposób ograniczyć biurokrację. Rząd zdecydował też o zwiększeniu rozpiętości odsetek za opóźnienia w płaceniu podatków. Celem jest zachęcanie do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Projekt pozwala też na wyznaczanie jednego, wiodącego urzędu do postępowania w sprawach powiązanych ze sobą firm, co ma się przyczynić do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych. Poza tym Rada Ministrów poparła wprowadzenie grupowego wniosku o interpretację przepisów dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. 

>>> Czytaj też: Szczurek: Obniżka VAT w 2017 roku jest przesądzona

Przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym ma zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek. Chodzi o te instytucje, które mogą działać bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Przepisy wprowadzają między innymi maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego i ograniczają poziom odsetek oraz odsetek od odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu. Rada Ministrów przekonuje, że konsument będzie lepiej chroniony dzięki zakazaniu pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć sytuacji, gdy będzie zalegał ze spłatą pożyczki. 

>>> Czytaj też: Niższa opłata interchange to 200 mln zł mniej dla banków

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej rozwój sektora rybackiego, który umożliwi wdrożenie Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. Program będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach którego przyznano Polsce ponad 531 milionów euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego na wsparcie zrównoważonego rybołówstwa trafi około 710 milionów euro.