"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, niniejszym deklaruje, że dywidenda za za rok zakończony 31 grudnia 2014 r., zgodnie z rekomendacją rady dyrektorów spółki, nie będzie wypłacona. Zysk za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. zwiększy kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projektach.

Ponadto projekty uchwał przewidują zatwierdzenie programu skupu akcji własnych spółki, na następujących warunkach:

- maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji programu: 500 tys. USD
- maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 1 mln akcji
- ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały
- akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum 2 lata od nabycia
- minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,0 zł za akcję
- maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 6,0 zł za akcję
- sposób nabycia akcji własnych: transakcje zwykłe sesyjne na GPW S.A. w Warszawie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.