Nowe przepisy dają szansę uznanym za uczciwych przedsiębiorcom na restrukturyzację firmy po ogłoszeniu bankructwa. Nowością będzie jednoznaczne wskazanie sądu przeprowadzającego postępowanie upadłościowe, co powinno przyspieszyć dochodzenie roszczeń.

Zdaniem posła Tadeusza Zwiefki, istotną nowością jest też ustanowienie unijnego rejestru upadłościowego. Pozwoli on na monitorowanie wszystkich postępowań w całej Unii. Zostaną wprowadzone także standardowe formularze dotyczące roszczeń, dostępne we wszystkich urzędowych językach Unii.

Dane przedstawione przez Komisję Europejską wskazują, że każdego roku blisko 200 tysięcy przedsiębiorstw uczestniczy w postępowaniach upadłościowych, z czego 25 proc. ma charakter transgraniczny.

>>> Czytaj też:Kryzys zranił strefę euro. Przeciętny obywatel nie odczuwa odbicia