Strata operacyjna wyniosła 7,66 mln zł wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 3,19 mln zł wobec 9,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,43 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 47,88 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku Grupa osiągnęła niższe przychody ze sprzedaży o 22,45 mln zł (spadek o 46,9%) osiągając jednocześnie zysk netto niższy o 11,8 mln w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Słabsze wyniki są spowodowane zmniejszeniem sieci zakładów produkcyjnych oraz przejściowymi problemami z pozyskaniem materiałów do produkcji. Wpływ na gorsze wyniki Grupy miały przedłużająca się zima oraz spadek produkcji budowlano-montażowej o 3,5% w stosunku do poprzedniego roku wg GUS" - czytamy w raporcie.

Reklama

"Jednocześnie należy mieć na uwadze, że branża kostki brukowej nadal mierzy się ze wzrostem cen na rynku surowców oraz brakiem możliwości bezpośredniego przeniesienia tych kosztów na klienta. Nadal obserwujemy wysokie ceny energii, paliw oraz wzrost kosztów finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stawkami stóp procentowych. Grupa niweluje podwyżki cen podstawowych kategorii zakupowych poprzez bieżące podwyżki cen wyrobów" - czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 8,71 mln zł wobec 4,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)