Libet odnotował 3,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,01 mln zł wobec 26,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,03 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 70,34 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 123,32 mln zł w porównaniu z 203,46 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 22,21 mln zł wobec 41,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Na krajowym rynku materiałów budowlanych widoczny jest spadek popytu, wynikający z wciąż wysokich stóp procentowych, które ograniczają popyt na hipoteki, przez co kurczą się statystyki budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza w segmencie budownictwa jednorodzinnego. Z kolei deweloperzy bardzo ostrożnie zwiększają produkcję mieszkań, a wolumen nowych inwestycji wciąż jest daleki od poziomów z czasów boomu. Konkurencyjność na rynku producentów kostki jest znacząca. Na rynku oprócz producentów ogólnopolskich posiadających rozległą sieć sprzedaży istnieje wielu producentów lokalnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że branża budowlana w 2023 roku mierzy się ze zmianami cen na rynku surowców oraz materiałów" - czytamy w raporcie.

Reklama

"Spółka stara się niwelować podwyżki cen podstawowych kategorii zakupowych poprzez bieżące podwyżki cen wyrobów. W ocenie zarządu, opisana powyżej sytuacja może negatywnie wpłynąć na możliwość regulowania zobowiązań przez Grupę, finansowanie niezbędnych inwestycji, czy współpracę z kluczowymi klientami. W związku z tym zarząd rozpoznaje ryzyko możliwości wystąpienia zagrożenia kontynuowania bieżąca działalność z powodu możliwej utraty płynności finansowej. Zarząd podejmuje szereg istotnych działań dążących do poprawy płynności finansowej mających na celu uniknięcie wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 27,52 mln zł wobec 4,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)