"Zarząd giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków. W dniu 6 maja 2015 r. został złożony przez spółkę Bipromet S.A. wniosek o wykluczenie z obrotu giełdowego akcji tej spółki z uwagi na fakt, że wszystkie jej akcje, po przeprowadzonym przymusowym wykupie, znajdują się w posiadaniu jednego akcjonariusza" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia KGHM Polska Miedź ogłosiła wezwanie na 2 107 932 akcje Biprometu po cenie 6,29 zł za akcję. W wyniku wezwania, wzywający zamierzał uzyskać 34% wszystkich akcji w spółce i osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w spółce.

Bipromet przedsiębiorstwem inżynieryjno-budowlanym. Odbiorcą usług firmy jest przede wszystkim przemysł - zwłaszcza hutnictwo metali nieżelaznych, zakłady przemysłowe z branży stalowej, energetycznej, cementowej. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.