Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

PBG, Rafako

PBG w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited - akcjonariusze Rafako - złożyli oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji Rafako nowej emisji. Tym samym, nie więcej niż 15,33 mln akcji nowej emisji zostanie zaoferowanych w trybie oferty publicznej, podała spółka. >>>>

Unibep

Oferta Unibepu została wybrana przez Centrum Światowida z grupy kapitałowej Globe Trade Centre (GTC) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji zlokalizowanej przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka o nazwie "Galeria Północna", podała spółka. Planowane wynagrodzenie za wykonanie inwestycji przekroczy szacunkowo kwotę 70 mln euro. Przedmiotem inwestycji jest budowa centrum usługowo-handlowo-rozrywkowego wraz z parkingiem wielopoziomowym i infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Światowida w Warszawie w dzielnicy Białołęka, o planowanej powierzchni komercyjnej ok. 64 tys. m2.

Trakcja PRKiI

Rada nadzorcza spółki Trakcja PRKiI powołała Jarosława Tomaszewskiego, dotychczas pełniącego obowiązki prezesa zarządu, na funkcję prezesa zarządu - dyrektora generalnego, podała spółka. Ponadto Marek Kacprzak został powołany na wiceprezesa zarządu spółki - dyrektora ds. marketingu i przygotowania produkcji, a Sławomir Raczyński został powołany na wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. produkcji.>>>>

AOW Faktoring

AOW Faktoring podjął uchwałę w sprawie emisji - w drodze oferty prywatnej - do 50 tys. obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, podała spółka. Termin zapadalności papierów wynosi 3 lata. Obligacje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst prowadzonego przez GPW, podano w komunikacie. Pierwsze obligacje AOW Faktoring zadebiutowały na rynku Catalyst w 2010 r.

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w maju 2015 r. wyniosła 47 mln zł i była o 16% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Pekabex

Pierwotna oferta publiczna grupy Pekabex, z której chce ona pozyskać ok. 25 mln zł brutto, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. >>>>

Pekabex ma 140 mln zł w portfelu zamówień do realizacji od maja do końca bieżącego roku, z potencjałem znaczącego wzrostu. Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy o zakupie zakładu prefabrykacji i liczy na rozwój sprzedaży zagranicznej, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. >>>>

TVN

Scripps Networks podał w swoim komunikacie prasowym, że zgodnie z polskim prawem jest zobowiązany do ogłoszenia obowiązkowego wezwania na sprzedaż akcji TVN, aby zwiększyć swój udział w TVN do 66 proc., w okresie trzech miesięcy od realizacji nabycia pakietu 52,7 proc. TVN. >>>>

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje przeznaczyć kwotę 102 mln zł z zysku netto za 2014 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, podała spółka. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że w związku z trudną sytuacją na rynku węgla wyprodukuje w tym roku 8,5 mln ton węgla - znacznie poniżej swoich mocy produkcyjnych, poinformował prezes spółki Zbigniew Stopa.>>>>

Tell

Tell prognozuje, że jego tegoroczne przychody wzrosną o 27% r/r do 315,04 mln zł, a zysk netto - o 74% do 10,5 mln zł, podała spółka. Zysk EBIT ma zwiększyć się o 47% do 15,83 mln zł, a EBITDA - o 56% do 19,66 mln zł. >>>>

mBank

Standard and Poor's obniżył rating długoterminowy mBanku do BBB z BBB+, podała spółka. Decyzja o zmianie ratingu jest wynikiem obniżki ratingu Commerzbanku - strategicznego akcjonariusza mBanku - do BBB+ z A-. >>>>

Ergis

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o przeznaczeniu 5,91 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Milestone

Milestone Medical Inc. podpisał z Moss S.p.A. umowy na dystrybucję systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Włoch. Moss jest jednym z czołowych dystrybutorów sprzętu diagnostycznego i specjalistycznego sprzętu chirurgicznego we Włoszech, podała spółka. "Zgodnie z podpisanym dokumentem, Milestone Medical udzieliła Moss S.p.A wyłącznych praw do dystrybucji systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego na terenie Włoch na okres trzech lat, czyli okres obowiązywania umowy" - czytamy w komunikacie.

W Investments

PJW Holdings podniósł cenę w wezwaniu na sprzedaż akcji W Investments do kwoty 6,87 zł za jedną akcję spółki wobec 6,75 zł proponowane pod koniec maja br., podało W Investments. >>>>

Synektik

Akcjonariusze Synektik zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2014 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał podjętych podczas walnego zgromadzenia. >>>>

PKP Cargo

Zbigniew Klepacki został powołany na prezesa - dyrektora generalnego Advanced World Transport (AWT), poinformował prezes PKP Cargo Adam Purwin.>>>>

Solar Company

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 9,8 mln zł w maju 2015 roku, poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za maj 2014 r. wyniosły 10,9 mln zł. >>>>

Grupa Best, Bank BPH

Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Banku BPH o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł. Zapłaci za niego 14,3 mln zł, podała spółka. >>>>

Perma-Fix Medical

Rada nadzorcza Perma-Fix Medical powołała na stanowisko prezesa Steve'a Belchera, a na stanowisko wiceprezesa Johna Climaco. Dr Louis F. Centofanti, który pełnił dotąd funkcję prezesa, objął natomiast stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej, podała spółka. >>>>

Sygnity

Sygnity przekazało działającej w spółce radzie pracowników oraz do Urzędu Pracy m. st. Warszawy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęło konsultacje w sprawie zwolnień. Przeprowadzenie zwolnień grupowych planowane jest od 10 czerwca do 30 września 2015 roku i dotyczyć będzie maksymalnie 200 pracowników spółki, podało Sygnity. >>>>

Introl

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o przeznaczeniu 6,13 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę 0,23 zł na akcję. Zdecydowano także o przeznaczeniu 10,65 mln zł na poczet przyszłych dywidend, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Action

Akcjonariusze Action zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 16,61 mln zł, tj. 1,0 zł na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z uchwał walnego. >>>>

Echo Investment

Spółka Echo BV, należąca pośrednio do Griffin Topco III sfinalizowała transakcję nabycia pakietu 41,55% akcji Echo Investment. Niezwłocznie po przejęciu pakietu akcji Echo Investment inwestorzy ogłoszą wezwanie do sprzedaży akcji do poziomu 66%, które będzie gwarantowane przez PZU, podało Echo. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 17,2% r/r do 380,3 mln zł w maju br., podała spółka. >>>>