"Od startu działalności zwiększyliśmy przychody dziesięciokrotnie, nieustannie generując zyski. Liczymy na utrzymanie dynamiki wzrostu. Zmiana nazwy jest efektem zmian w akcjonariacie spółki związanych z wykupem menadżerskim, w wyniku którego osoby zarządzające pracujące na dotychczasową pozycję domu maklerskiego przejęły pełną odpowiedzialność za jego dalszy rozwój. Wciąż chcemy być niszowi" - powiedział Bartkiewicz podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak wskazał, Vestor Dom Maklerski specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw, pośredniczy w transakcjach na rynkach akcji i obligacji, równolegle rozwijając usługi private brokerage dla klientów indywidualnych.

W ubiegłym roku broker przeprowadził kilkadziesiąt emisji obligacji i akcji o łącznej wartości niemal 1 mld zł. Zorganizował jedną z największych transakcji przejęcia Skanmedu na rynku usług medycznych.

Prezes DM Vestor poinformował, że w całym 2015 roku broker planuje 4-5 IPO, przeprowadzenie ponad 35 emisji obligacji na ok. 1 mld zł, kilka procesów M&A, zwiększenie do 0,5 mld zł z 0,25 mld zł aktywów w private brokerage. Zakłada również zwiększenie udziału w transakcjach polskich inwestorów na giełdach zagranicznych.

Zarząd wskazał, że po zmianie nazwy Vestor Dom Maklerski pozostaje stroną zawartych umów bez konieczności sporządzania aneksów.