Nie bez przyczyny – globalna gospodarka to system naczyń połączonych, a zwiększające się prawdopodobieństwo wyjścia Grecji ze strefy euro budzi obawy o konsekwencje takiej decyzji nie tylko dla strefy euro.

Obecnie widać wyraźnie, że jeśli Grecji uda się uzyskać porozumienie z wierzycielami, to zostanie ono osiągnięte rzutem na taśmę. Ten kraj już praktycznie nie ma czasu i w tym kontekście obawy o Grexit wydają się coraz bardziej uzasadnione. Widać to oczywiście po pierwszej reakcji inwestorów po weekendzie, jaką była luka spadkowa na EUR/USD i luka wzrostowa na wykresie złota.

Złoto jest przez sporą część inwestorów traktowane jako bezpieczna przystań, dlatego w okresach rynkowej niepewności kapitał ucieka na ten rynek. Na razie jednak zwyżka cen żółtego kruszcu jest relatywnie niewielka, co poniekąd odzwierciedla słabe fundamenty tego rynku. Wzrost niepewności dotyczący Grecji może jeszcze windować notowania złota w najbliższym czasie, jednak wpływ sytuacji w tym kraju na ceny szlachetnych kruszców powinien być krótkoterminowy.

ROPA NAFTOWA

Spadek liczby funkcjonujących wiertni w USA jest coraz wolniejszy.

W piątek firma Baker Hughes w swoim cotygodniowym raporcie podała, że już po raz 29. z rzędu spadła liczba funkcjonujących wiertni w Stanach Zjednoczonych. Obecnie liczba tamtejszych punktów wydobycia wynosi 628 i jest najmniejsza od sierpnia 2010 roku. W minionym tygodniu spadła ona jedynie o 3 wiertnie.

Dla inwestorów jest to sygnał, że restrukturyzacja amerykańskiego przemysłu wydobywczego dobiega już powoli końca. Większość z nich nie reaguje jednak na ostatnie raporty Baker Hughes z dużym entuzjazmem, ponieważ mimo spadku liczby operujących punktów wydobycia ropy w USA, produkcja tego surowca w Stanach Zjednoczonych pozostaje wysoka. Wiąże się to z większą efektywnością wydobycia w tych punktach, które nadal funkcjonują.

W rezultacie, notowania ropy naftowej w piątek pozostawały stabilne. Z kolei dzisiaj poruszają się na południe, co ma związek nie tylko z nadpodażą ropy na globalnym rynku, ale także ze zwiększonym pesymizmem związanym z sytuacją w Grecji.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.