"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 27 910 942,66 zł przeznaczyć na:

(1) kwotę 7 488 956,93 zł z zysku netto spółki z roku obrotowego 2014 - na pokrycie straty z lat ubiegłych wynoszącej 7 488 956,93 zł,
(2) kwotę 2 232 875,41 zł – na kapitał zapasowy spółki,
(3) kwotę 18 189 110,32 zł – na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Zarząd W Investments rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 8,33 mln zł na dywidendę, co dałoby 0,38 zł za akcję. Rekomendował także przeznaczenie kwoty 7,49 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych kwoty 2,23 zł na kapitał zapasowy oraz kwoty 9,86 zł na kapitał rezerwowy, o którego przeznaczeniu miało zdecydować walne zgromadzenie.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech), a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).