"Eksport towarów, w I kwartale 2015 r., został oszacowany na poziomie 177,1 mld zł, zaś import w wysokości 167,9 mld zł. Zaobserwowany wysoki przyrost eksportu towarów o 15,8 mld zł, tj. o 9,8 proc. był wynikiem wzrostu popytu na polskie towary, głównie w krajach Unii Europejskiej. Na niższy przyrost importu o 5,0 mld zł, tj. o 3,1 proc. istotnie wpłynął spadek cen ropy naftowej (o 47 proc. w porównaniu do I kwartału 2014 r.)" - czytamy w komentarzu NBP do danych. 

W analizowanym okresie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 9,2 mld zł wobec ujemnego saldo obrotów towarowych w wysokości 1,6 mld zł w I kwartale 2014 r., podano także. 

>>> Czytaj też: 13,1 mld euro na transeuropejską sieć transportową. To największy taki projekt w historii UE