Na początku bieżącego tygodnia na wykresie złota mamy praktycznie powtórkę z poprzedniego poniedziałku – cena złota rozpoczęła sesję od luki wzrostowej, lecz później notowania tego kruszcu zaczęły spadać, uginając się pod ciężarem silnego dolara. Złoto w ostatnich tygodniach straciło swoją moc jako „bezpieczna przystań” – inwestorzy dostrzegają długoterminowy trend spadkowy na tym rynku, a także niekorzystną dla kupujących sytuację fundamentalną. Kwestie techniczne i fundamentalne łącznie składają się na presję spadkową na wykresie tego surowca.

Cena złota wciąż porusza się poniżej poziomu 1170 USD za uncję, a najbliższym technicznym wsparciem są okolice 1161-1162 USD za uncję. W krótkim terminie to wsparcie może zatrzymać stronę podażową – jednak jeśli dolar pozostanie silny, to przebicie tej bariery w dół i osunięcie się cen złota do rejonu 1140-1141 USD za uncję jest prawdopodobne.

Ropa naftowa

Coraz bliżej końca negocjacji w sprawie irańskiego programu atomowego.

W momencie, gdy na pierwszy plan na rynkach finansowych wysuwa się sprawa Grecji, trwają inne ważne negocjacje – te dotyczące irańskiego programu atomowego. Gdy na początku kwietnia Iran i negocjujące z nim światowe mocarstwa (USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy, Francja) podpisały wstępne porozumienie, ustalono, że ostateczny jego kształt zostanie wypracowany do końca czerwca. Deadline się jednak przesunął i obecnie jest on ustalony na jutro.

Przedstawiciele uczestniczących w negocjacjach krajów wyrażają optymizm dotyczący przebiegu rozmów. Praktycznie wszystkie kraje mówią o postępach w negocjacjach i nowych ustępstwach, na które zgadzają się obie strony. Ale jednocześnie wiadomo także, że w kilku kwestiach spornych wciąż nie ma kompromisu – więc nie jest wcale tak oczywiste, że ostateczne porozumienie zostanie wypracowane do jutra. Możliwe, że negocjacje się przedłużą.

Tak czy inaczej, mimo pewnych rozbieżności istnieje spore prawdopodobieństwo, że po 1,5 roku rozmów zostanie w końcu wypracowany kompromis w kwestii irańskiego programu atomowego. To zaś oznacza większe szanse na zniesienie sankcji nałożonych na Iran – a największe emocje oczywiście wzbudzają sankcje dotyczące eksportu ropy naftowej. Ich zniesienie oznaczałoby zwiększoną nadwyżkę ropy naftowej na świecie i dodatkową presję podaży na cenę tego surowca.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.