Poprawiającą się koniunkturę potwierdza lektura Beżowej Księgi. W reakcjach rynków finansowych na te impulsy nakładały się doniesienia z Grecji, trudno więc o jasny obraz sytuacji i ocenę perspektyw. Wskazówkę może stanowić zachowanie się dolara, który umacnia się konsekwentnie, dyskontując zaostrzenie polityki pieniężnej przez Fed.

Dzisiejsze posiedzenie EBC i konferencja prasowa także będą zdominowane przez kwestie związane z Grecją. Mario Draghi musi przekonać rynki, że panuje nad sytuacją. Cień niepewności mogą jeszcze powodować głosowania nad porozumieniem w parlamentach Holandii, Estonii i Finlandii, a w piątek Austrii i Niemiec oraz wciąż nie do końca rozstrzygnięta sprawa źródeł finansowania pomocy dla Grecji. Należy liczyć się z tym, że uzgadnianie szczegółów planu może zająć jeszcze kilka tygodni, wciąż wpływając na sytuację na rynkach.