Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w czerwcu br. o 7,6 proc. rok do roku. poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,7 proc.

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała wzrost od 3,9 proc. do 9 proc. rk do roku przy średniej w wysokości 6,67 proc. (wobec wzrostu o 2,8 proc. rok do roku w maju). 

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub.r. i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z majem 2015 r." - głosi komunikat. 

>>> Czytaj też: Polacy kupują coraz więcej. GUS podał dane o sprzedaży detalicznej

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w czerwcu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 25,1 proc., maszyn i urządzeń - o 16,3 proc., mebli - o 15,2 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 12,0 proc., wyrobów z metali - o 10,7 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 9,5 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 8,6 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,6 proc." - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 7,4 proc., w produkcji napojów - o 5,4 proc., podał też GUS.

"W porównaniu z majem br. we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 18,4 proc., w specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 12,6 proc. i w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 4,6 proc." - czytamy dalej.