Białoruski rząd przewidywał, że w tym roku PKB wzrośnie mniej więcej o pół procent. Jednak najnowsze dane Urzędu Statystycznego pokazują, że te prognozy trudno będzie zrealizować.
Gazeta internetowa "Nawiny" zwraca uwagę, że w pierwszym półroczu tego roku produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 7,4 procent. Szczególnie trudna sytuacja jest w przemyśle maszynowym. Produkcja samochodów ciężarowych spadła prawie o 60 procent, a autobusów o ponad 55 procent. Zmniejszenie produkcji jest wynikiem spadku popytu w Rosji - tradycyjnym rynku zbytu na te białoruskie wyroby.