Rafako przydzieliło wszystkie oferowane w ramach nowej emisji 15 331 998 akcji serii J, podała spółka.

„Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 15 331 998 akcji serii J. W związku z powyższym (…) dokonano przydziału 15 331 998 akcji serii J, więc przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji" – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna była ustalona na 6,1 zł, a łączna wartość oferty wynosiła ok. 93,52 mln zł.

Akcje serii J po ofercie będą stanowić 18,05% kapitału spółki i głosów na walnym zgromadzeniu.

Rafako podawało wcześniej, że planuje wykorzystać pozyskane środki na realizację zamówień w nadchodzących kwartałach oraz prace badawczo-rozwojowe.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1,18 mld zł w 2014 r.