"W ramach reorganizacji biznesu ubezpieczeń na życie w Niemczech, grupa Talanx rozdzieliła obowiązki zarządu dotyczące segmentu życiowego i majątkowego w niemieckim oddziale detalicznym w II kwartale. W wyniku tego od teraz oddzielnie monitorowana będzie wartość firmy. W konsekwencji dokonano w całości odpisu 155 mln euro wartości firmy przypisanej biznesowi ubezpieczeń na życie w Niemczech" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę ten odpis, Talanx oczekuje, że dochód netto grupy wyniesie 600-650 mln euro w bieżącym roku finansowym.

Jednocześnie podkreślono, że nie ulega zmianie propozycja dywidendy za rok 2015, która bazuje na założeniu dochodu na poziomie 755-805 mln euro i stopie dywidendy na poziomie 35-45%.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.

>>> Czytaj też: Talanx podtrzymał prognozę min. 700 mln euro zysku netto w całym roku