"Czynniki ryzyka o charakterze cyklicznym dotyczą przede wszystkim rozwoju sytuacji w otoczeniu gospodarki polskiej, przede wszystkim krajach, będących głównymi partnerami handlowymi Polski" - napisano w opublikowanym w środę raporcie.

Zdaniem autorów raportu utrzymanie obecnego poziomu historycznie niskich stóp procentowych nie powinno generować istotnego ryzyka dla stabilności banków komercyjnych, pomimo presji na spadek ich wyników finansowych. "Potencjalne skutki istotnego wzrostu stóp procentowych, po dłuższym okresie utrzymywania się na niskim poziomie, mogą stanowić pewne wyzwanie, choć w ocenie NBP nie stworzą poważniejszego zagrożenia dla stabilności sektora" - zaznaczono.

>>> Czytaj też: NBP: Sektor SKOK nie generuje bezpośredniego ryzyka systemowego

NBP wskazuje, że urzeczywistnienie opisanych powyżej czynników ryzyka nie kreuje ryzyka systemowego, może jednak stanowić istotne wyzwanie dla części instytucji finansowych. "Istniejąca niepewność rozwoju sytuacji na świecie sugeruje jednak konieczność utrzymania wysokiej odporności przez banki" - napisano w raporcie.

Do źródeł ryzyka o charakterze strukturalnym NBP zalicza ryzyko związane z portfelem kredytów walutowych oraz, w dłuższym okresie, tendencje do zwiększania koncentracji rynku i tworzenie instytucji zbyt dużych, aby upaść. "Długookresowym wyzwaniem o charakterze strukturalnym jest konieczność zmian w modelu bankowości spółdzielczej" - dodano w raporcie.

NBP wskazuje, że skala zagrożeń związanych z portfelem kredytów walutowych stopniowo obniża się wraz ze spadkiem wartości tego portfela, a jakość portfela pozostaje dobra.

Wyniki testów warunków skrajnych prowadzonych przez NBP wskazują, że deprecjacja złotego w relacji do franka szwajcarskiego nawet o znacznej skali nie powinna zagrozić bezpieczeństwu funkcjonowania sektora bankowego. "W tych warunkach, podejmowanie jakichkolwiek działań, mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z portfelem kredytów walutowych z bilansów banków, powinno być poprzedzone wnikliwą analizą korzyści i kosztów takich działań, zarówno w krótkim, jak i długim okresie" - napisano w raporcie.

NBP dodaje, że istotnym wyzwaniem w krótkim i średnim okresie jest restrukturyzacja sektora SKOK.

Zyski banków będą nadal spadać

Czynnikami, które, zdaniem analityków NBP, mogą to uzasadniać są: dalszy spadek marży odsetkowej netto, zmniejszenie się marży nieodsetkowej (ze względu na ustawowe ograniczenie opłaty interchange oraz spadek przychodów z dystrybucji ubezpieczeń), a także wzrost kosztów operacyjnych (opłat BFG). "Dodatkowym czynnikiem może okazać się realizacja niektórych inicjatyw wyborczych" - dodano w raporcie.

NBP informował wcześniej, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 2015 roku wyniósł 6,37 mld zł, spadając rok do roku o 8,6 proc. W samym maju zysk netto banków spadł o 22 proc. do 1,5 mld zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 14,16 mld zł, spadając rok do roku 8,8 proc. Wynik prowizyjny spadł o 4,8 proc., do 5,45 mld zł.

Dynamika spadku zysków sektora przyspieszyła w maju. Po kwietniu wynosiła ona 5 proc. Ten sam poziom (minus 8,8 proc.) utrzymał spadek wyniku odsetkowego, a poprawiła się dynamika wyniku prowizyjnego (po kwietniu 5,8 proc.).

>>> Czytaj też: SKOK-i odpierają zarzuty o złej kondycji finansowej. Złożą pozew przeciw ministrowi finansów