Flaga Ukrainy

Flaga Ukrainy

źródło: ShutterStock

Spotkanie roboczej podgrupy do spraw bezpieczeństwa odbywa się w mińskim hotelu "Prezydent" bez udziału mediów. Jak się oczekuje, podgrupa wypracuje nowy tekst porozumienia o wycofaniu z linii walk w Donbasie broni o kalibrze poniżej 100 milimetrów. Dokument w tej sprawie był już wcześniej przygotowany. Jednak nie udało się go podpisać w trakcie 12 godzinnego spotkania Grupy Kontaktowej do Spraw Ukrainy które zakończyło się dziś po północy w Mińsku.

Białoruska agencja prasowa "Biełta" poinformowała, że obecne rozmowy podgrupy roboczej do spraw bezpieczeństwa będą kontynuowane do czasu aż wypracowane będzie nowe porozumienie możliwe do zaakceptowania przez wszystkie strony konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy.