"W wyniku zbycia Prokom posiada: (i) bezpośrednio 4 364 305 akcji spółki, uprawniających do 4 364 305 głosów, stanowiących 5,08% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz (ii) pośrednio, wraz z Osiedlem Wilanowskim, łącznie 4 404 971 akcji spółki, uprawniających do 4 404 971 głosów, stanowiących 5,12% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Przed zbyciem akcji Biotonu Prokom posiadał: bezpośrednio 10 094 359 akcji spółki (11,76% kapitałów i głosów na WZ) oraz pośrednio, wraz z podmiotem zależnym od Prokom - Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. - łącznie 10 135 025 akcji spółki ( 11,80% kapitałów i głosów na WZ).
Prokom zawiadomił ponadto, że wszystkie wpływy ze zbycia przeznaczone są na spłatę zobowiązań bankowych Prokom.

Pod koniec lipca Prokom Investments zawarł z Bimeda Holding Limited warunkową umowę sprzedaży całego posiadanego przez tę spółkę pakietu akcji Biotonu. Zamiar sprzedaży na rzecz Bimedy swoich 3,385 mln akcji ogłosił także inny akcjonariusz - Troqueera Enterprises Limited.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana na warszawskiej giełdzie.