Energa 

Energa odnotowała 177,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 292,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Polenergia

Polenergia odnotowała 9,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Polenergia, po dobrych wynikach drugiego kwartału planuje dalszy dynamiczny rozwój i poprawę zysku netto , poinformował prezes Zbigniew Prokopowicz. Portfel projektów wiatrowych na lądzie poprawi przyszłoroczny wynik EBITDA o 70 mln zł.>>>>  

Feerum

Feerum odnotowało 4,18 mln zł jednostkowego zysku netto w I połowie 2015 r. wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Feerum zamierza rozwijać działalność na rynkach zagranicznych, zarówno tych, na których jest obecne, jak i nowych, podała firma. Wśród najciekawszych dla Feerum kierunków ekspansji są Niemcy, Francja i Rumunia, a także rynki wschodnie.>>>>  

Portfel zamówień Feerum na okres 2015/2016 wynosi blisko 85,7 mln zł i obejmuje 90 umów, poinformowała spółka.>>>>  

Talanx  

Talanx odnotował 60 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 165 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grodno  

Grodno odnotowało 0,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. roku obrotowego 2015/2016 (od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Geotrans

Geotrans zadebiutuje na rynku NewConnect 18 sierpnia, podała spółka. >>>>   

Robyg  

Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży kolejne budynki warszawskiej inwestycji Osiedle Królewski Park w Wilanowie. W ramach V i VI etapu projektu powstanie 151 lokali mieszkalnych, podała spółka. Rozpoczęcie budowy planowane jest na III kwartał 2015, a zakończenie na IV kwartał 2016.

Asseco Poland

 Asseco Poland (jako lider), Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) zawiązały Konsorcjum BMS, które oferować będzie zaawansowany technologicznie System Zarządzania Walką (BMS - Battlefield Management System), podało Asseco. Powołanie konsorcjum jest odpowiedzią na rozpoczęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej proces modernizacji i informatyzacji polskiego wojska i podobne inwestycje w innych armiach świata.>>>>   

ZUE 

ZUE podpisało ze spółką Tramwaje Warszawskie umowę na przebudowę trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni, wartą 53 mln zł netto (65,2 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji umowy to 15 kwietnia 2016 roku. >>>>  

IMC 

W gospodarstwach Industrial Milk Company (IMC) zakończyły się żniwa pszenicy ozimej na areale 12 tys. ha. Spółka zakontraktowała już blisko 1/3 zbiorów tej uprawy, po cenach wyższych, niż zakładał budżet firmy, poinformował prezes IMC Alex Lissitsa. "Osiągnęliśmy planowane wskaźniki wydajności, przy czym 30% zebranej pszenicy już zakontraktowaliśmy po cenach wyższych od zakładanych w budżecie" – powiedział Lissitsa cytowany w komunikacie. IMC skończyła zbiory pszenicy ozimej na areale 12 tys. ha. Wydajność zboża wyniosła 5,03 t/ha, uwzględniając wagę przed osuszeniem. To o 30% więcej niż średnia na Ukrainie (według informacji ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej 6 sierpnia 2015 r. średnia wydajność pszenicy ozimej wynosiła 3,86 t/ha).

Vivid Games

Dobre wyniki Vivid Games osiągnięte w II kwartale br. to efekt rosnących parametrów monetyzacji gry Real Boxing. Jest to dobry prognostyk przed premierą drugiej części gry, która zapowiadana jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>>  

Wielton 

Po nabyciu francuskich i włoskich aktywów Wielton chce zrealizować swój cel, jakim jest osiągnięcie pozycji 3. największego producenta naczep w Europie w perspektywie dwóch lat, poinformował ISBnews prezes Mariusz Golec. >>>>

Budimex  

Oferta Budimeksu, warta 243,46 mln zł netto, na projekt i budowę obwodnicy Suwałk, została uznana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym, podała spółka. >>>>  

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje 4-letnie serii U o łącznej wartości 56 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 2 mld zł, podał bank. Cel emisji nie został określony. Obligacje serii U mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst. "Emisja obejmuje 56 000 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości 56 000 000 mln zł. (...) Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji wynosi 1 000,00 złotych. (...) Dniem wykupu obligacji jest 12 sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Polimex-Mostostal 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił wniosek spółki Ader o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu-Mostostalu, podała spółka. >>>> 

Dekpol

Dekopl zawarł z 7R Logistic umowę na realizację budynku magazynowo-biurowego w Gdańsku za kwotę "rzędu 25% kapitałów własnych emitenta", podał Dekpol. Wcześniej Dekpol podawał, że wartość projektu mieści się w przedziale 20-30 mln zł. "Zamawiający zleca wykonawcy realizację inwestycji, na którą składają się roboty ziemne i budowa drogi publicznej oraz budowa w Gdańsku Kowalach hali magazynowej z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie 'projektuj i buduj' oraz wykonanie innych czynności określonych umową. Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a następnie uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, poza pozwoleniem na budowę" - głosi komunikat.

PKN Orlen

PKN Orlen wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej od spółki Cranbell za ok. 1 137 mln zł, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła około 2 673 mln zł, uwzględniając rozliczenie kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu ropy. "Dobra sytuacja płynnościowa, także historycznie niski poziom zadłużenia koncernu oraz stopniowa redukcja poziomu zapasów obowiązkowych na skutek zmiany ustawy pozwoliły nam dokonać wcześniejszego niż przewiduje umowa, odkupu zapasów. Z uwagą jednak obserwujemy sytuację na rynku i nie wykluczamy kolejnej odsprzedaży puli zapasów w przyszłości celem dywersyfikacji źródeł finansowania" - skomentował wiceprezes ds. fnansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie. W związku z powyższym 12 sierpnia 2015 roku PKN Orlen rozwiązał umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, jaką zawarł ze spółką Cranbell 26 czerwca 2014 roku oraz odkupił ropę naftową posiadaną przez Cranbell. Wartość transakcji wyniosła około 301 mln USD (czyli około 1 137 mln zł). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Miraculum

Miraculum rozpoczęło negocjacje z Rubid 1 w sprawie porozumienia o kształcie leasingu zwrotnego marek Gracja i Wars, podała spółka. Strony ustaliły orientacyjny termin zakończenia negocjacji na 30 września 2015 roku.