Zysk operacyjny wyniósł 372 mln euro wobec 451 mln euro zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 7 387 mln euro w II kw. 2015 r. wobec 6 561 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 311 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 381 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wysokości 16 827 mln euro w porównaniu z 14 975 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.