W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,4 proc. i wyniosło 4095,26 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 5 583,4 tys. osób, podano w komunikacie.  

Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł  0,8-1,0 proc. rok do roku w lipcu, przy średniej na poziomie 0,93 proc. (wobec wzrostu o 0,9 proc. rok do roku w czerwcu br.)

Ankietowani ekonomiści spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w lipcu zwiększyły się o 3,2-4,3 proc. w ujęciu rocznym, przy średniej na poziomie 3,45 proc. rok do roku (wobec 2,5 proc. wzrostu w czerwcu br.)

>>> Czytaj też: Polska po 1989 r. doświadczyła katastrofy przemysłowej. Czy możemy jeszcze odbudować nasz potencjał?