Nie zna ich urząd skarbowy, nie są ubezpieczeni, nie mają opieki zdrowotnej. Zatrudnieni na czarno wytwarzają co roku ponad 41 miliardów euro. Ponieważ nie płacą podatków, pozbawiają skarb państwa około 25 miliardów, czyli półtora procent PKB. Z kontroli przeprowadzonych w roku ubiegłym i w pierwszym półroczu 2015 wynika, że w co trzeciej firmie
przynajmniej jedna osoba pracuje „na czarno”.

Stosując inne kryterium można stwierdzić, że co dziesiąty pracujący zatrudniony jest tu nielegalnie. 54 procent stanowią mężczyźni, 46 kobiety. Zjawisko najczęstsze jest na południu kraju i dotyczy szczególnie takich branż, jak rolnictwo, budownictwo i hotelarstwo oraz pomocy domowych.

>>> Czytaj też: Francuskie finanse publiczne sięgają dna. Zbrojeniówka może je dobić