Strata operacyjna wyniosła 0,90 mln zł wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,14 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 13,55 mln zł rok wcześniej.

Unidevelopment S.A. jest deweloperem, którego oferta obejmuje zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Firma obecna jest także w sektorze nieruchomości komercyjnych. Właścicielem 85,04% akcji spółki jest Unibep. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.