Zysk operacyjny wyniósł 25,54 mln zł wobec 18,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 487,2 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 336,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2015 r. wyniosła 0,62 mln zł wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej.

"Wyniki finansowe za pierwsze półrocze potwierdzają skuteczność naszej dotychczasowej strategii, opartej na akwizycjach w Europie. Zbudowaliśmy skalę i kompetencje, które pozwolą nam na umacnianie pozycji lidera w regionie. Obecnie chcemy skoncentrować się na pozyskiwaniu przewag w zaawansowanych technologiach - szczególnie w obszarze samplingu obwodów drukowanych (PCB) oraz katalizatorów samochodowych (SAC) – pozwalających na otrzymywanie w procesach odzysku czystych frakcji produktu końcowego, a tym samym uzyskiwanie wyższych marż. To między innymi te segmenty, w które chcielibyśmy zainwestować środki pozyskane z nowej emisji akcji" - powiedział wiceprezes Jarosław Michalik, cytowany w komentarzu do wyników półrocznych. 

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.