Raport został wydany przy cenie za jedną akcję GTC, na poziomie 6,20 zł. W poniedziałek ok. godziny 10:20 kurs akcji spółki wynosił 6,20 zł po spadku o 0,16% od ostatniego zamknięcia.

Analitycy Haitong w dalszym ciągu oczekują, że wynik netto Globe Trade Centre w 2015 r. zacznie być dodatni, a następnie zanotuje dalszy istotny wzrost, do poziomu 75 mln/131 mln euro w 2016/2017, wynikający głównie z oczekiwanego rozpoznania marży deweloperskiej na niedawno uruchomionym projekcie Galeria Północna (GP) i planowanej Galerii Wilanów (GW).

Haitong uważa, że GTC oferuje największy wzrost wartości aktywów netto spośród konkurentów objętych analizami banku - CAGR za okres 2014-2017 na poziomie 8,5%, do 1,76 euro na akcję w 2017 (ewentualny potencjalny wzrost wynikający z poprawy dochodu operacyjnego netto na aktywach planowanych do nabycia w krótkim okresie nie został uwzględniony z góry).

W scenariuszu bazowym analitycy Haitong zakładają, że GTC będzie w stanie refinansować 174 mln euro z 332 mln euro zadłużenia wymagalnego w okresie najbliższych 3 lat (związane z projektami długoterminowe kredyty i obligacje).