Hawe

Hawe, Hawe Telekom i Mediatel podpisali z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bankiem porozumienie term sheet w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego Grupy Hawe, podała spółka. Do 20 października ma zostać zawarta umowa restrukturyzacyjna pomiędzy stronami porozumienia oraz pozostałymi wierzycielami wierzytelności, którzy do niej przystąpią.>>>>  

Grupa Robyg 

Grupa Robyg zanotowała rekordową kwartalną kontraktację na poziomie 638 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji) w Gdańsku i Warszawie w III kw. 2015, co oznacza wzrost o ponad 24% r/r, podała spółka. Kontraktacja od początku roku wynosi 1769 lokali, co przybliża Grupę do realizacji planu, który zakłada sprzedaż 2200 lokali w całym 2015 roku.>>>>  

GetBack 

Zarząd GetBack przyjął uchwałę o emisji do 25 tys. obligacji serii N o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka. "Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą z 5 października 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii N, będą to papiery na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 22 października 2019 r. oraz nie będą miały formy dokumentu. GetBack chce wprowadzić obligacje serii N do obrotu na rynku Catalyst, podano także. 

Skarbiec TFI 

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła: 14 115,7 mln zł, według stanu na dzień wyceny 30 września 2015 r., podało towarzystwo. Aktywa te miały wartość 14 592 mln zł na koniec sierpnia  >>>> 

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo i Atlantik (spółka utworzona na podstawie prawa luksemburskiego), zawarły w ramach transakcji odwrotnego przejęcia, warunkową umowę sprzedaży udziału (Pfleiderer SPA) dotyczącą jedynego udziału w spółce Pfleiderer GmbH (PG) o wartości nominalnej 30 mln euro, reprezentującego 100% kapitału i głosów PG, podało Grajewo.>>>>  

Gino Rossi 

Gino Rossi liczy na poprawę marży, ponieważ dla kolekcji jesień-zima 2015 marża wyjściowa (tzw. intake, czyli przed rabatami) była w tym roku wyższa niż w ub.r., poinformował prezes Tomasz Malicki. >>>>  

LW Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w III kw. br. produkcję węgla handlowego na poziomie 2,04 mln ton wobec 2,38 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Sprzedaż węgla wyniosła 2,19 mln ton w III kw. 2015 r. wobec 2,5 mln ton rok wcześniej, podała spółka i podtrzymała całoroczny plan sprzedażowy na poziomie ok. 8,5 mln ton. >>>>  

APS Energia 

Akcje APS Energia zadebiutują w czwartek, 8 października, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, poinformowała GPW.>>>> 

PZU, Alior Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) r. jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) akcji Alior Banku SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 20 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja.>>>> 

Grupa Jaguar 

Grupa Jaguar planuje przeprowadzić emisję akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka. Akcjonariusze mają zająć się uchwałą w tej sprawie 27 października. >>>>  

PKP Cargo  

PKP Cargo podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) list intencyjny o wspólnym działaniu w ramach należącej do ARP Platformy Transferu Technologii (PTT), poinformował członek zarządu ds. operacyjnych Wojciech Derda. W ten sposób PKP Cargo chce zachęcić start-upy i naukowców do szukania rozwiązań odpowiadających swoim potrzebom biznesowym. Jednym z pierwszych realizowanych pomysłów jest umożliwienie prowadzenia manewrów przez należące do przewoźnika lokomotywy bezobsługowo. >>>> 

HTL-Strefa 

HTL-Strefa zdecydowała wstrzymać się z ofertą publiczną akcji ze względu na niestabilne warunki rynkowe, poinformował prezes spółki Tomasz Wałęsa. HTL-Strefa zapowiadała ostatnio, że oferta może rozpocząć się w październiku. >>>>  

Grupa Lotos, Lotos Petrobaltic 

Lotos Petrobaltic - jedyna firma poszukująca i wydobywająca ropę i gaz z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego - uruchomiła wstępną produkcję na kolejnym złożu: na polu naftowym B8, którego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy, podała Grupa Lotos. >>>>  

Budimex

Budimex zawarł dwie umowy ze spółkami należącymi do grupy Womak Holding o łącznej wartości ponad 50 mln zł netto, podała spółka.>>>>  

Wirtualna Polska 

Domodi , spółka zależna Wirtualna Polska Holding podpisała umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Allani Sp. z o.o., prowadzącej serwisy internetowe allani.pl oraz allani.com.br., podała Wirtualna Polska. >>>>