"Podczas NWZA, które odbędzie się w dniu 27.10.2015 r., będzie głosowana uchwała, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, która zakłada podwyższenie kapitału zakładowego z obecnej wysokości 121 382,30 zł do kwoty nie większej niż 728 293,80 zł poprzez emisję nie więcej niż 6 069 115 akcji serii D" - podano w komunikacie.

Planowana emisja akcji ma nastąpić z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Grupy Jaguar w stosunku 1:5, a cena emisyjna będzie wynosiła 0,10 zł za szt., podano także.

"Emisja z zachowaniem prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej równej wartości nominalnej jest ukłonem w stronę naszych dotychczasowych akcjonariuszy, a emisja ma na celu przede wszystkim zwiększyć wartość free floatu. Łatwo także policzyć, że wpływ do spółki z tej emisji nie będzie wysoki i środki te po prostu zasilą nasz kapitał obrotowy" - powiedział członek zarządu Jacek Wieczorkowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Jaguar to notowana na NewConnect firma z branży obrotu nieruchomościami. Wyróżnia w swojej działalności trzy linie biznesowe - projekty związane z nieruchomościami gruntowymi, projekty rewitalizacyjne oraz sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych usytuowanych na nabytych wcześniej przez grupę gruntach.