Wojas 

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 18,83 mln zł we wrześniu br. i była wyższa o 4,2 proc. r/r, poinformowała spółka. >>>>

Energa 

Rada nadzorcza delegowała członka rady nadzorczej Waldemara Kamrata do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki odpowiedzialnego za koordynację prac nad strategią rozwoju Grupy Energa, na okres do 3 miesięcy od dnia delegowania, podała Energa. >>>>  

Tauron 

Maciej Tybura zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Tauron Polska Energia z przyczyn osobistych, podała spółka. >>>>  

Przedstawiciele Tauron Polska Energia i Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wznawiają rozmowy na temat nabycia kopalni Brzeszcze przez spółkę z udziałem Taurona, podał Tauron. >>>>  

Netia   

Delegacja Bogusławy Matuszewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Netii wygasła 6 października, poinformowała spółka. >>>>  

GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyemitowała 1 250 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł, podała GPW. >>>>  

GetBack 

GetBack dokonał przydziału 7 564 obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 7,56 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 30 września 2019 r., podała spółka. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu z 23 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii L, w ramach programu emisji obligacji. "Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie. GetBack będzie chciał wprowadzić te obligacje do obrotu na rynku Catalyst. 

Lokum Deweloper 

Prawa do akcji (PDA) Lokum Deweloper zadebiutują na GPW w pierwszej połowie listopada, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki i oferującego. >>>>  

Lokum Deweloper zamierza wypłacić dywidendę za 2015 rok w wysokości do 30% skonsolidowanego zysku netto, poinformował prezes Bartosz Kuźniar. >>>>  

Spółki z grupy Lokum Deweloper odnotowały przedsprzedaż w liczbie 141 lokali w III kw. 2015 r., (tj. zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz sprzedaż 66 lokali (tj. zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców), podała spółka. Przez pierwsze trzy kwartały 2015 r. spółki wchodzące w skład grupy odnotowały łączną przedsprzedaż 355 lokali (w tym 48 lokali usługowych) oraz łączną sprzedaż 161 lokali (w tym 13 lokali usługowych), podano także.

Grupa Lotos 

Grupa Lotos rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej, składających się na projekt EFRA, podała spółka. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld zł. >>>>  

Indata Software 

Indata Software zawarła porozumienie (term sheet) w sprawie określenia warunków nabycia akcji stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym podmiotu z branży informatycznej, podała spółka. Wstępnie ustalona wartość transakcji to 9,5 mln zł. >>>>  

Inpro  

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 168 umów w III kw. br., co oznacza wynik wyższy o 57% r/r. Narastająco od stycznia do września br. grupa odnotowała wzrost o ponad 25%, podpisując 405 umów netto, podała spółka. >>>>  

KGHM, PBG 

PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 357,37 mln zł i 176,03 mln euro, podało PBG. PGB nie zgadza się z zasadnością kar. >>>>  

Zortrax 

Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka. >>>>  

J.W. Construction

J.W. Construction Holding rozpoczął sprzedaż 416 lokali w aparthotelu Wola Invest na terenie inwestycji Bliska Wola, podała spółka. Zakończenie realizacji aparthotelu planowane jest na IV kw. 2017 r. Apartamenty Wola Invest zlokalizowane będą przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Ich budowa rozpoczęła się we wrześniu br. W aparthotelu znajdzie się 416 1-, 2- i 3-pokojowych mieszkań o metrażu od 20 do 65 m2. Ceny apartamentów zaczynają się od 6,5 tys. zł netto za mkw. Dodatkowo za kompleksowe wyposażenie lokalu należy doliczyć 1,6 tys. zł netto za mkw., podano w komunikacie.

Briju 

Briju planuje prowadzenie działalności z wykorzystaniem spółek celowych posiadających udziały w spółkach operacyjnych, podała spółka. >>>> 

Trakcja PRKiI

W okresie tzw. "Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych" (WOIK) Trakcja PRKiI chce co najmniej utrzymać 20-proc. udział w krajowym rynku budownictwa kolejowego. Spółka spodziewa się, że roczne przychody z prac na kolei w Polsce mogą w ciągu najbliższych lat przekraczać poziom 1 mld zł, poinformował ISBnews prezes Jarosław Tomaszewski.>>>> 

Remondis i Górażdże Cement

Spółka Remondis i Górażdże Cement złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. "Nowoutworzony przedsiębiorca będzie prowadził działalność w zakresie produkcji paliw alternatywnych pozyskiwanych z odpadów" - podano w komunikacie. Wniosek wpłynął 6 października br., sprawa jest w toku, podano także.

Grupa Magellan 

Magellan oraz jego spółka zależna MEDFinance zawarły umowę pożyczki o wartości 45,67 mln zł z podmiotami z grupy kapitałowej świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, podał Magellan. "Umowa ta jest standardową usługą świadczoną przez spółkę zależną w ramach podstawowej działalności, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu" – czytamy w komunikacie.

LC Corp  

LC Corp sprzedał 503 mieszkania w III kw. 2015 roku (wobec 257 rok wcześniej) i 1329 od początku roku (wobec 875 rok wcześniej), podała spółka. Jak podała spółka, liczba sprzedanych mieszkań to "ilość umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych) pomniejszona o umowy rozwiązane, bez uwzględnienia umów rezerwacyjnych oraz umów przenoszących własność".

Ciech  

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali w sprawie wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z uchwał. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł.

Budimex  

Budimex podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - Odcinek I, podała spółka. Wartość umowy: 53,677 mln zł netto.>>>>