Grupa Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan we wrześniu 2015 r. wyniosła 45 mln zł i była o 8% wyższa r/r, podała spółka. Narastająco sprzedaż grupy Redan wyniosła 383 mln zł i była wyższa o 10 proc. r/r. >>>> 

Ursus   

Akcjonariusze Ursusa zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 4,1 mln akcji serii P bez prawa poboru oraz emisji do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii Q skierowanej do Pol-Mot Holding, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Wittchen 

Grupa Wittchen zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostateczną decyzję uzależnia od warunków rynkowych, poinformował prezes Jędrzej Wittchen >>>>  

APS Energia 

Akcje APS Energia zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,01% do 5 zł. >>>> 

IMC 

Grupa IMC zakończyła zbiory słonecznika i soi, osiągając plony lepsze od planów na ten rok oraz wyników z ubiegłego roku, podała spółka. Wydajność słonecznika z gospodarstw IMC okazała się również znacząco wyższa od średniej na Ukrainie. "Wydajność słonecznika w tym roku przed osuszeniem wyniosła 2,82 t/ha, podczas gdy w ubiegłym roku było 2,57 t/ha. W tym sezonie IMC zasiało słonecznik na powierzchni 24,5 tys. ha (18% udziału w strukturze upraw). Tegoroczny wskaźnik wydajność dla tej uprawy jest o 33% lepszy niż średnia na Ukrainie. Według informacji ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności z 6 października 2015 r., średnia wydajność słonecznika wynosiła 2,11 t/ha (dane dotyczące zbiorów z 84% areału krajowego tej uprawy)" - czytamy w komunikacie. IMC skokowo poprawiła również wydajności soi. Przed osuszeniem zbiorów wskaźnik ten wyniósł 2,56 t/ha (w 2014 r. było to 1,69 t/ha.). Soja była zasiana w tym roku na areale 6,3 tys. ha (5% w strukturze upraw).

Creamfinance Poland 

Creamfinance Poland - spółka udzielająca pożyczek przez internet - rozpoczęła oferty publiczne obligacji denominowane w euro i złotych, podała spółka. Spółka liczy na pozyskanie z emisji do 2 mln zł i do 0,5 mln euro. "Emisje oferowane są na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka planuje wprowadzenie obligacji obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Robyg 

Grupa Robyg przekazała nabywcom ok. 730 lokali w III kw. br., a narastająco po trzech kwartałach 2015 roku - ok. 1278 lokali, co daje wzrost o ok. 30% r/r. Zarząd planuje utrzymać korzystną tendencję w kolejnym kwartale, podała spółka. "Widoczna w ostatnich latach wzrostowa tendencja - zwłaszcza w liczbie zakontraktowanych i przekazanych lokali - wskazuje na realizację założeń strategicznych Grupy Robyg i stanowi najlepsze potwierdzenie zasadności przyjętego planu inwestycyjnego. Jest również dowodem na dynamiczny rozwój rynku nieruchomości oraz wysoki poziom zainteresowania mieszkaniami charakteryzującymi się atrakcyjną ceną oraz wysokim standardem i jakością wykonania" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej spółki Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie. 

Altus 

Altus TFI zarządzało 6,69 mld zł aktywów zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych na koniec września, co oznacza, że wartość tego portfela zwiększyła się o blisko 120 mln zł m/m, tj. o 1,8%, poinformowała spółka. Celem na 2015 r. jest przekroczenie bariery 7 mld zł aktywów. >>>>  

Indos 

Indos planuje debiut na rynku NewConnect jeszcze w październiku br. Spółka liczy także na pozyskanie inwestorów do funduszu sekurytyzacyjnego do końca tego roku, poinformował prezes Ireneusz Glensczyk. >>>>   

IIF 

IIF wyemitował 3 tys. obligacji serii D o łącznej wartości 3 mln zł, poinformowała spółka. "II F wyemitował 3 tys. sztuk obligacji dwuletnich, odsetkowych na okaziciela serii D o wartości nominalnej tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 3 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku" - podała spółka w raporcie. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D, spółka zobowiązała się do ustanowienia w terminie 5 miesięcy zastawu rejestrowego na akcjach Wind Mobile z sumą zabezpieczenia nie niższą niż 1,5-krotność wartości nominalnej objętych obligacji, podano także.

Tauron 

Tauron Polska Energia rozwiązał porozumienia z potencjalnymi wspólnikami spółki celowej RSG, biorącej udział w rozmowach w sprawie nabycia części kopalni Brzeszcze, podał Tauron. RSG już jako spółka Taurona będzie dalej negocjować przejęcie kopalni Brzeszcze. >>>>  

Atal 

Atal terminowo wykupił wszystkie 7 860 sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 7,86 mln zł oraz wypłacił należne obligatariuszom odsetki za ostatni (czwarty) okres odsetkowy, podała spółka. "Tym samym wypełnione zostały wszystkie zobowiązania spółki wynikające z obligacji serii A. Ze spłatą nie była związana nowa emisja obligacji spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 8 października 2015r dokonała terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii B za czwarty okres odsetkowy (...)" - czytamy w komunikacie.

Dekpol 

Dekpol zawarł z Prima-KL Polska, jako inwestorem, umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych hali produkcyjno-magazynowej w Tczewie-Rokitkach. Wartość umowy to 11,5 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie przez emitenta robót budowlano-montażowych wraz z sporządzeniem dokumentacji wykonawczej oraz koordynacja prac wykonywanych przez innych podwykonawców" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z harmonogramem prace będą realizowane w okresie od daty przekazania terenu budowy przez inwestora, nie później niż do 30 czerwca 2016 r., podano również.

Infovide-Matrix 

Infovide-Matrix uważa cenę w wezwaniu Asseco Poland za godziwą, jednak wstrzymuje się z zajęciem pełnego stanowiska wobec planów wzywającego dotyczących spółki, ze względu na brak wszystkich niezbędnych informacji, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

PBG 

Sąd zatwierdził układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG, podała spółka. >>>>