Badanie przeprowadzone w pięciu tysiącach greckich firm wykazało ich straty szacowane na około 5 mld euro. Co siódme badane przedsiębiorstwo ma zadłużenie wyższe od obrotów, a co czwarte nie płaci bieżących zobowiązań. Głównym problemem firm pozostaje brak gotówki na rynku. Specjaliści zwracają uwagę, że wzrost kosztów pracy i podatków oraz brak inwestycji, które mogłyby stworzyć nowe miejsca pracy, będzie powodował pogorszenie się sytuacji.

Według danych za 3 kwartał, grecka gospodarka skurczyła się o 3 procent. W niektórych obszarach widać jednak wzrost - między innymi w turystyce.