W czwartek odbyła się ostatnia runda licytacji w aukcji zasobów radiowych 800 MHz (5 bloków po 5 MHz każdy) i 2,6 GHz (czternaście bloków po 5 MHz) przeznaczonych dla operatorów komórkowych na rozwój internetu mobilnego w technologii LTE. Aukcję prowadził Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W ostatniej rundzie aukcji oferty wzrosły o 1,06 mld zł w porównaniu z ubiegłym piątkiem i wyniosły ostatecznie 9,23 mld zł. Wartość bloków w bardziej wartościowej częstotliwości 800 MHz wzrosła do 8,6 mld zł, a mniej pożądane przez operatorów bloki 2600 MHz wyceniono ostatecznie na łącznie 610,9 mln zł. Ceny wywoławcze pojedynczego bloku w paśmie 800 MHz i 2600 MHz wynosiły odpowiednio 250 mln zł i 25 mln zł. Na starcie były zatem łącznie warte 1,6 mld zł. Budżet na 2015 rok zakładał natomiast wpływy z aukcji na poziomie 1,8 mld zł.

Marcin Gruszka, rzecznik operatora Play, podał w czwartek na blogu, że jego firma wygrała w postępowania jeden blok częstotliwości 800 MHz i cztery częstotliwości 2600 MHz. Przedstawiciele Orange Polska i T-Mobile Polska poinformowali PAP, że swoje komunikaty opublikują po podaniu przez UKE ostatecznych wyników postępowania, w których regulator ujawni szczegóły rozstrzygnięć.

Jak powiedziała PAP prezes UKE Magdalena Gaj na formalne wyniki aukcji trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

"Musimy dokonać ogłoszenia wyników aukcji - czyli listy podmiotów wyłonionych w jej efekcie - zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, rozporządzeniem MAC i dokumentacją aukcyjną. Oznacza to, że komisja musi podjąć kilka uchwał i sporządzić protokoły, które muszą zawierać np. opisy każdej rundy aukcyjnej, a było ich 513. Musi to być zrobione z najwyższą starannością" - podkreśliła Gaj.

W aukcji UKE od lutego brały udział Orange Polska, Polkomtel, T-Mobile Polska, Play, Emitel oraz NetNet (spółka syna Heronima Ruty, współpracownika Zygmunta Solorza-Żaka). Każdy z operatorów mógł kupić w wyniku postępowania maksymalnie dwa bloki częstotliwości 800 MHz i cztery bloki w paśmie 2,6 GHz.

24 września minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki podpisał rozporządzenie, które zmieniło zasady aukcji LTE. Halicki zaproponował dodanie mechanizmu zakończenia aukcji w przypadku braku rozstrzygnięcia po 115 dniach aukcyjnych. W takiej sytuacji w następnym dniu aukcyjnym przeprowadza się jeszcze jedną rundę, która kończy proces. W ostatniej rundzie każdy z uczestników mógł złożyć tylko jedną ofertę.

Część operatorów w reakcji na tę propozycję skierowali listy do najwyższych władz państwowych, wskazując, że rozporządzenie MAC może być niezgodne z polskim prawem. Jeden z właścicieli P4 zagroził polskiemu rządowi międzynarodowym arbitrażem.

Poniżej wyniki ostatniej, 116. rundy licytacji.

Blok Częstotliwość 116. runda 115. runda Cena wywoławcza
A1 800 MHz 2 053 000 000 zł 1 495 931 000 zł 250
A2 800 MHz 1 496 079 000 zł 1 496 079 000 zł 250
A3 800 MHz 2 022 000 000 zł 1 585 985 000 zł 250
A4 800 MHz 1 568 006 000 zł 1 568 006 000 zł 250
A5 800 MHz 1 483 265 000 zł 1 483 265 000 zł 25
B1 2,6 GHz 105 000 000 zł 38 347 000 zł 25
B2 2,6 GHz 37 970 000 zł 37 970 000 zł 25
B3 2,6 GHz 41 104 000 zł 41 104 000 zł 25
B4 2,6 GHz 38 710 000 zł 38 710 000 zł 25
B5 2,6 GHz 37 948 000 zł 37 948 000 zł 25
B6 2,6 GHz 38 328 000 zł 38 327 000 zł 25
B7 2,6 GHz 37 970 000 zł 37 970 000 zł 25
B8 2,6 GHz 37 971 000 zł 37 970 000 zł 25
B9 2,6 GHz 39 869 000 zł 39 869 000 zł 25
B10 2,6 GHz 37 970 000 zł 37 970 000 zł 25
B11 2,6 GHz 40 674 000 zł 40 674 000 zł 25
B12 2,6 GHz 37 970 000 zł 37 970 000 zł 25
B13 2,6 GHz 41 465 000 zł 41 464 000 zł 25
B14 2,6 GHz 37 971 000 zł 37 970 000 zł 25